Uczestnicy

 

 

Studenci

Projektem objętych zostanie 540 studentów studiów stacjonarnych I stopnia z naborów prowadzonych w latach 2010/11, 2011/2012 oraz 2012/13.

Program Praktyk Pedagogicznych obejmie:

 1. praktykę pedagogiczną wdrożeniową (asystencką) - w wymiarze 30 godzin, odbywającą się w szkole podstawowej w miesiącu wrześniu, po ukończeniu przez studenta I roku studiów;
 2. praktykę pedagogiczną śródroczną - w wymiarze 180 godzin, odbywającą się w szkole podstawowej przez 1 dzień w tygodniu podczas II roku studiów;
 3. praktykę pedagogiczną ciągłą - w wymiarze 46 godzin, odbywającej się w szkole gimnazjalnej we wrześniu, po ukończeniu przez studenta II roku studiów;

Każda część programu zostanie wzbogacona specjalnie przygotowanymi, bogatymi materiałami merytorycznymi udostępnianymi w formie kursu e-learningowego.

Szkoły

Praktyki studenckie prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego odbywają sie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W związku z realizacją projektu oraz wsparciem przewidzianym dla szkół prowadzona będzie rekrutacja, pozwalająca wyłonić szkoły, które wezmą udział w projekcie.

Uczestniczyć w programie może szkoła będąca placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków, realizująca programy nauczania, uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego oraz wydająca świadectwa lub dyplomy państwowe.

Przystąpienie do projektu zapewni podniesienie jakości zaplecza dydaktycznego placówki, z uwagi na fakt, że szkoły w ramach projektu otrzymają nowoczesny sprzęt gimnastyczny, niezbędny do efektywnego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

SZKOŁY PODSTAWOWE UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE:

 1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939
 3. Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich
 4. Szkoła Podstawowa nr 101 im. Hansa Christiana Andersena
 5. Szkoła Podstawowa nr 37 im. Juliana Tuwima
 6. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162
 7. Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki
 8. Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza
 9. Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej
 10. Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte
 11. Szkoła Podstawowa nr 89 im. Kornela Makuszyńskiego
 12. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta
 13. Szkoła Podstawowa nr 117 im. Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej
 14. Szkoła Podstawowa nr 158 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3
 15. Szkoła Podstawowa nr 155 im. Św. Jadwigi Królowej
 16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Janusza Korczaka
 17. Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla
 18. Szkoła Podstawa nr 95 im. Władysława Broniewskiego
 19. Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 20. Szkoła Podstawowa nr 78 im Piotra Michałowskiego
 21. Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego
 22. Szkoła Podstawowa nr 91 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1
 23. Szkoła Podstawowa nr 47 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 im. Stefana Czarnieckiego
 24. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Andrzeja Struga
 25. Szkoła Podstawowa nr 151 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 im. Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 26. Szkoła Podstawowa nr 31 im. dra Henryka Jordana
 27. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego
 28. Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Konopnickiej
 29. Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera
 30. Szkoła Podstawowa nr 130 im. Jana Brzechwy,
 31. Szkoła Podstawowa nr 88 im Stefana Żeromskiego,
 32. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 148 im. Polskich Noblistów,
 33. Szkoła Podstawowa nr 24 im. Krakowskiej Straży Pożarnej,
 34. Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha,
 35. Szkoła Podstawowa  nr 119 im. Janiny Porazińskiej.

 GIMNAZJA UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE:

 1. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły,
 2. Gimnazjum nr 14 im. Jana Kasprowicza,
 3. Gimnazjum nr 36 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14,
 4. Gimnazjum nr 42 im. gen. Władysława Andersa,
 5. Gimnazjum nr 11 im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9,
 6. Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego,
 7. Gimnazjum nr 34 im. H. Sienkiewicza,
 8. Gimnazjum nr 24 im. Juliana Ursyna Niemcewicza,
 9. Gimnazjum nr 29 im. Jana Pawła II,
 10. Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego,
 11. Gimnazjum nr 37 z Oddziałami integracyjnymi im. św. M. M. Kolbe,
 12. Gimnazjum nr 28 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 13. Gimnazjum nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego,
 14. Gimnazjum nr 33 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15,
 15. Gimnazjum nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 im. prof. Juliana Aleksandrowicza,
 16. Gimnazjum nr 17 im. A. Grottgera,
 17. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 im. Polskich Noblistów,
 18. Gimnazjum nr 46 im. Trzech Wieszczów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, 
 19. Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2,
 20. Gimnazjum nr 6 w Zespole Ogólnokształcących nr 1,
 21. Gimnazjum Integracyjne nr 74 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6,
 22. Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza,
 23. Gimnazjum nr 21 im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego,
 24. Gimnazjum nr 16 im. Króla Stefana Batorego,
 25. Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego,
 26. Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11,
 27. Gimnazjum nr 40 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16,
 28. Gimnazjum nr 45 im. Powstańców Warszawy,
 29. Gimnazjum nr 20 im. Księcia Poniatowskiego,
 30. Gimnazjum nr 48 im. K.I. Gałczyńskiego.

Nauczyciele


Integralną częścią programu jest przygotowanie doświadczonych nauczycieli, do których rokrocznie trafiają na praktyki studenci, do efektywnego pełnienia przez nich roli opiekunów praktyk, zgodnie z nowo opracowanym programem. Zdając sobie sprawę z faktu, jak wiele wymagań i rosnących oczekiwań stoi przed Państwem zaplanowaliśmy cykl szkoleń i seminariów oraz dostęp do wyselekcjonowanych i zarazem najbardziej aktualnych opracowań merytorycznych, przybliżających szczegóły opracowanego przez Radę Ekspertów programu praktyk.

Program realizować będą nauczyciele szkół - uczestników, którzy za swoją pracę otrzymają atrakcyjne wynagrodzenie. W projekcie może wziąć udział 70 nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w szkołach podstawowych i 60 zatrudnionych w szkołach gimnazjalnych – dwóch w każdej zakwalifikowanej szkole.