Rekrutacja

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji projektu „Praktyczne Wychowanie Fizyczne - opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF w Krakowie”.

 W dniach 21-25 maja br. prowadzona będzie dodatkowa rekrutacja szkół gimnazjalnych oraz szkół podstawowych.

 
W celu zgłoszenia szkoły do udziału w projekcie należy:
1.    Zapoznać się z regulaminem projektu „Praktyczne Wychowanie Fizyczne - opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF w Krakowie” oraz wzorem zgłoszenia udziału w projekcie. Wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie projektu http://praktykiwf.awf.krakow.pl/ w zakładce „do pobrania”.
2.    Dokonać wyboru dwóch nauczycieli, którzy będą pełnili rolę opiekuna praktyk po zakwalifikowaniu się szkoły do udziału w projekcie. Do wyboru nauczycieli zobowiązana jest dyrekcja szkoły. Opiekunem praktyk w ramach projektu może zostać osoba, która:

  • posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotu Wychowanie Fizyczne,
  • posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  • jest zatrudniony/a na stanowisku nauczyciela przedmiotu Wychowanie Fizyczne w szkole,
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu praktyk pedagogicznych dla studentów.


Ważne jest tylko równoczesne zgłoszenie szkoły wraz z dwoma nauczycielami wybranymi do pełnienia w projekcie roli opiekunów praktyk w wyznaczonym terminie. Dokumenty złożone poza wyznaczonym do tego terminem nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Podstawę do wyboru szkół stanowić będzie: spełnienie kryteriów określonych w regulaminie projektu, prawidłowość wypełnionych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń.


TERMINY I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:
Dokumenty będą przyjmowane w Stowarzyszeniu „Edukacja dla Przedsiębiorczości”, ul. Basztowa 23/5 (piętro II), Kraków w dniach 21-25 maja br. w godzinach od 8:00-16:00.
Wszelkie informacje mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej projektu: http://praktykiwf.awf.krakow.pl/ oraz pod numerem telefonu: 12 433 71 09.

 

 Zachęcamy do podjęcia wraz z nami działań zmierzających do unowocześnienia procesu nauczania młodzieży w szkołach naszego miasta.