Odprawa przed praktyką śródroczną

Informacja dla studentów II roku

Obowiązkowa odprawa przed praktyką śródroczną odbędzie się 25 października br. o godzinie 10:00 w auli na AWF. Podczas odprawy przeprowadzone zostaną także zapisy do Szkół Podstawowych, w których realizowana będzie praktyka śródroczna. Do szkół można zapisać się tylko osobiście.

 

Czytaj więcej...

Informacja dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Na platformie LMS zostały zamieszczone dokumenty do pobrania niezbędne do rozliczenia praktyki wdrożeniowej w Szkole Podstawowej oraz praktyki ciągłej w gimnazjum tj. karta pracy i rachunek.

Czytaj więcej...

Warsztaty dla nauczycieli Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo,

w poniedziałek 1 października 2012 o godzinie 15:00 został uruchomiony system rejestracji na obowiązkowe warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA PRAKTYKI CIĄGŁEJ W GIMNAZJUM (edycja1)

W związku ze zbliżającą się praktyką ciągłą w gimnazjum przypominamy o jednym z kryteriów zaliczenia całości praktyk pedagogicznych tj. zrealizowanie 55h na platformie z kursem e-learningowym do dnia 5 października br. z czego 10h powinno być wykorzystane na materiały dotyczące praktyki gimnazjalnej.
Jednocześnie w dniach 10 do 12 września na platformie udostępniony zostanie obowiązkowy PRETEST do rozwiązania.

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA PRAKTYKI WDROŻENIOWEJ (edycja2)

Zgodnie z sugestiami niektórych z Państwa, wychodzą naprzeciw Państwa prośbom i potrzebom termin praktyki wdrożeniowej został przesunięty na ostatni tydzień września tj. od 24 września do 28 września br. (wybrane szkoły nie ulegają zmianie).

Czytaj więcej...

Warsztaty dla nauczycieli gimnazjum

Szanowni Państwo, w poniedziałek 3 września 2012 o godzinie 12:00 zostanie uruchomiony system rejestracji na dwa ostatnie obowiązkowe warsztaty dla nauczycieli gimnazjum o tematyce „Nauczyciel wobec trudnych sytuacji wychowawczych” oraz „Nauczyciel wobec dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Czytaj więcej...