ZAPISY NA PRAKTYKĘ ŚRÓDROCZNĄ (edycja 3)

Drodzy Studenci,

zapisy na praktykę śródroczną w szkole podstawowej odbywać się będą w dniach 21-24 października w godzinach od 9:00 do 13:00 w sekretariacie Zakładu TiM WF pawilon III pokój 318. Na praktykę trzeba się zapisać osobiście. Szkoła podstawowa jest wybierana raz na całość praktyki.