Spotkanie informacyjne dla nauczycieli

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na obowiązkowe spotkanie informacyjne przed rozpoczęciem II etapu praktyki śródrocznej, które odbędzie się 19 lutego br. (wtorek) o godzinie 15:00-16:00 w sali D na AWF Kraków (al. Jana Pawła II 78).

Jednocześnie informujemy, że studenci rozpoczynają II etap praktyki śródrocznej 21 lutego br. (czwartek), w związku z tym powinni stawić się u Państwa tego dnia w szkole o godzinie 8:00. Jeżeli godzina ta ulegnie zmianie przypominamy o możliwości komunikowania się ze studentami za pomocą platformy LMS (krakow.epraktyka.eu).