Obowiązkowa odprawa przed praktyką

Obowiązkowa odprawa dla studentów II roku przed rozpoczęciem II etapu praktyki śródrocznej odbędzie się 19 lutego br. (wtorek) o godzinie 16:40 w sali C.

Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.