ORGANIZACJA PRAKTYK

Szanowni Państwo,
zgodnie z decyzją Rektora z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013, przerwa świąteczna - ferie zimowe - trwać będą od 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) do dnia 4 stycznia 2013 roku (piątek) włącznie i w związku z tym w dniu 3 stycznia 2013 roku (czwartek) studenci będą nieobecni na praktykach.