spotkanie informacyjne dla nauczycieli SP

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na obowiązkowe spotkanie informacyjne dla nauczycieli-opiekunów praktyk przed rozpoczęciem praktyki pedagogicznej śródrocznej. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2012 r. (środa) o godzinie 16:30 w sali I (i) na AWF Kraków (al. Jana Pawła II 78).

Na spotkanie zostaną przygotowane dla Państwa umowy na realizację praktyki śródrocznej. Spotkanie jest obowiązkowe dla nauczycieli, którzy w tym roku będą prowadzić studentów na praktyce śródrocznej.