ORGANIZACJA PRAKTYKI CIĄGŁEJ W GIMNAZJUM (edycja1)

W związku ze zbliżającą się praktyką ciągłą w gimnazjum przypominamy o jednym z kryteriów zaliczenia całości praktyk pedagogicznych tj. zrealizowanie 55h na platformie z kursem e-learningowym do dnia 5 października br. z czego 10h powinno być wykorzystane na materiały dotyczące praktyki gimnazjalnej.
Jednocześnie w dniach 10 do 12 września na platformie udostępniony zostanie obowiązkowy PRETEST do rozwiązania.


PROSIMY O NIEZAWODNE WYWIĄZANIE SIĘ Z POWYŻSZYCH TERMINÓW I OBOWIĄZKÓW.