Spotkanie informacyjne

Serdecznie zapraszamy na obowiązkowe spotkanie informacyjne dla nauczycieli - opiekunów, które odbędzie się 15 listopada 2011 r. (wtorek) o godzinie 15:00 w sali H na AWF Kraków.

Podczas spotkania chcielibyśmy podsumować z Państwem działania związane z praktykami wdrożeniowymi oraz przedstawić szczegóły dotyczące drugiego etapu praktyki czyli panelu pedagogiczno-psychologicznego. Jednocześnie przygotowane zostaną dla Państwa umowy oraz materiały informacyjne.