System zapisów na praktyki

4.11.2011 (piątek) o godzinie 17:00 został uruchomiony system, za pomocą którego należy zapisać się na praktykę pedagogiczną śródroczną. Szkoły należy wybierać do dnia 9.11.2011 (środa) do godziny 17:00.

W tym celu należy:

  1. Wejść na stronę, znajdującą się pod adresem http://pwf.edp.org.pl/,
  2. w formularzu wprowadzić swój numer indeksu oraz kliknąć w przycisk "Wyślij",
  3. wybrać jedną z dostępnych do wyboru szkół podstawowych z rozwijanej listy i kliknąć w przycisk "Wyślij",
  4. sprawdzić pocztę, a następnie kliknąć w zawarty w treści e-maila link,
  5. pobrać skierowanie,
  6. wydrukować i podpisać skierowanie, a następnie dostarczyć do Sekretariatu Zakładu Metodyki (pawilon III, pokój 318) do dnia 14.11.2011.

W każdej szkole dostępnych jest 5 miejsc.