Starsze aktualności

Najświeższe wydarzenia w projekcie

System zapisów na praktyki pedagogiczne

Spotkanie informacyjne dla nauczycieli - opiekunów


WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem procesu rekrutacji uzupełniającej szkół do projektu „PRAKTYCZNE WYCHOWANIE FIZYCZNE – opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF w Krakowie”, informujemy, że do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane następujące placówki:

 

 1. Szkoła Podstawowa nr 4
 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162
 3. Szkoła Podstawowa nr 53
 4. Szkoła Podstawowa nr 27
 5. Szkoła Podstawowa nr 113
 6. Szkoła Podstawowa nr 91
 7. Szkoła Podstawowa nr 158
 8. Szkoła Podstawowa nr 37
 9. Szkoła Podstawowa nr 78
 10. Szkoła Podstawowa nr 100
 11. Szkoła Podstawowa nr 92
 12. Szkoła Podstawowa nr 93
 13. Szkoła Podstawowa nr 156
 14. Szkoła Podstawowa nr 117

 

Powyższe szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie wraz ze zgłoszonymi przez nie nauczycielami.

Jednocześnie informujemy, że obowiązkowe spotkanie z nauczycielami-opiekunami odbędzie się dnia 15 listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali H.

 


 

W związku z długim weekendem spotkanie, które miało odbyć się 3 listopada 2011 roku zostało przesunięte na 15 listopada 2011 roku, na godzinę 15:00. Spotkanie odbędzie się w sali H (Budynek Jordanówki).

Za zmiany serdecznie przepraszamy.

 

W związku z rozpoczęciem działań związanych z realizacją dla studentów śródrocznej praktyki pedagogicznej, zapraszamy do współpracy szkoły, które nie zdążyły przystąpić do udziału w projekcie we wcześniejszym okresie.

Wszelkie szczegóły znajdują się w zakładce "Rekrutacja".

 

Zapraszamy do współpracy.


 

Uprzejmie informujemy, że właśnie rozpoczynamy kolejny etap działań w związku z praktyką asystencką (wdrożeniową). Państwa zadaniem do dnia 10. października 2011 r. jest rozwiązanie testu, który jesteśmy zobowiązani zrealizować do ewaluacji Projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej.
Każdy student ma obowiązek wypełnienia testu!
Po upływie czasu przeznaczonego na wypełnienie testu, wszyscy Państwo uzyskają dostęp do treści kursu e-learningowego. Następnie będą Państwo mieli odpowiednio dużo czasu na zapoznanie się z umieszczonymi na platformie treściami, a potem będą Państwo zobowiązani do wypełnienia TESTU WIADOMOŚCI I ETAPU PRAKTYK.

W związku z tym prosimy o zrealizowanie wszystkich zadań zgodnie z opisanym poniżej HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ oraz załączonymi instrukcjami.

UWAGA! WSZYSTKIE PODANE PONIŻEJ TERMINY SĄ OSTATECZNE I OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKICH STUDENTÓW, KTÓRZY PODJĘLI W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM PRAKTYKĘ ASYSTENCKĄ (WDROŻENIOWĄ). Po upłynięciu danego terminu materiały nie będą dostępne na platformie e-learningowej Projektu.

HARMONGRAM DZIAŁAŃ

 1. 7.10.2011 do 10.10.2011 do godz. 24.00 na stronie www.krakow.epraktyka.eu zostanie udostępniony Test nr 1- będzie to test wstępny tzw. pretest , sprawdzający stan wiedzy przed rozpoczęciem praktyk. Aby wypełnić test należy:
  • poprawnie zalogować się na platformie e-learningowej (patrz - załącznik "Instrukcja logowania.pdf"),
  • prawidłowo wypełnić test (patrz - załącznik "Instrukacja wypełnienia testu.pdf").
 2. 11.10.2011 od godziny 15.00 zostaną uruchomione materiały z pierwszego kursu e-learningowego, który należy zaliczyć do 23.10.2011 r., do godz. 24.00
 3. 24.10.2011 do 26.10.2011 do godz. 24.00 udostępniony będzie Test nr 2 – będzie to test sprawdzający poziom wiedzy po ukończeniu pierwszego kursu e-learningowego.
  Każdy student ma obowiązek wypełnienia testu.
 4. 27.10 2011 (czwartek) odbędzie się zebranie podsumowujące pierwszy etap praktyki wdrożeniowej i pierwszy kurs e-learningowy. Następnie będą przedstawione najważniejsze informacje dotyczące rozpoczęcia drugiego etapu praktyki i drugiego kursu e-learningowego.

PROSIMY O NIEZAWODNE WYWIĄZANIE SIĘ Z PODANYCH POWYŻEJ OBOWIĄZKÓW.
Rada Ekspertów Projektu


 

W związku z zakończeniem realizacji w szkołach praktyki wdrożeniowej prosimy nauczycieli pełniących rolę opiekunów o dopełnienie wszelkich formalności związanych z rozliczeniem zawartych z nimi umów cywilno-prawnych.
W celu rozliczenia należy:

 1. pobrać dokumenty Karta Czasu Pracy Nauczyciela oraz Rachunek ze strony projektu http://praktykiwf.awf.krakow.pl
 2. czytelnie uzupełnić kartę czasu pracy (w miejscu TERMIN należy wpisać datę każdego kolejnego dnia realizacji praktyki) (Przykładowe czynności dostępne są tutaj)
 3. uzupełnić rachunek obliczając kwotę w oparciu o listę obecności studentów, którzy odbyli praktykę wdrożeniową pod Państwa opieką
 4. podpisać we wszystkich wskazanych miejscach
 5. dostarczyć osobiście wszystkie dokumenty, tj. kartę czasu pracy, rachunek, listę obecności studentów do sekretariatu Zakładu Metodyki na AWF (Pawilon III pok. 318) najpóźniej do dnia 20.10.2011 r. (czwartek)
 6. w sekretariacie upewnić się że dokumenty umowy zlecenia zostały wypełnione poprawnie i w razie potrzeby uzupełnić braki!

Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będą tylko poprawnie i czytelnie uzupełnione kompletne dokumenty.


 

Studenci grup K-1, K-2, M-1 w związku z niewykonaniem instrukcji dotyczących wypełnienia dokumentów podanych podczas odprawy w celu ich uzupełnienia zobowiązani są:

 

 1. pobrać DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (Tura pierwsza, Tura druga).
 2. wypełnić pobrany dokument
 3. podpisać we wszystkich wskazanych miejscach
 4. dostarczyć do sekretariatu Zakładu Metodyki (Pawilon III pok. 318) wraz z dokumentacją odbytych praktyk, tj. najpóźniej do dnia 28.09.2011r.

UWAGA: 

 1. WYKSZTAŁCENIE - jako osoby będące studentami studiów I stopnia posiadacie Państwo wykształcenie ponadgimazjalne!! (proszę uważnie przeczytać znajdujące się obok poziomów wykształcenia wyjaśnienia). Osoby posiadające już licencjat na innym kierunku posiadają wykształcenie wyższe.
 2. BEZROBOTNY - status bezrobotnego nie oznacza, że jest się osobą, która nie pracuje. Osobą bezrobotną jest się tylko w przypadku bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy i posiadania statusu bezrobotnego. Jako studenci studiów dziennych NIE jesteście osobami bezrobotnymi.
 3. NIEAKTYWNY ZAWODOWO - jest to osoba, która nie pracuje i jednocześnie nie posiada statusu bezrobotnego. Wszyscy z Państwa, którzy nie posiadają UMÓW O PRACĘ (stały etat) są osobami nieaktywnymi zawodowo. Wszyscy jesteście osobami KSZTAŁCĄCYMI SIĘ!
 4. ZATRUDNIONY - dotyczy tylko osób posiadających umowę o pracę, nie dotyczy to osób posiadających umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło). Opcję zatrudniony zaznaczają TYLKO osoby zatrudnione na podstawie UMOWY O PRACĘ.

mam nadzieję, że tym razem poradzicie sobie lepiej niż poprzednio.

W przypadku błędów będziemy te procedurę powtarzać do skutku.

 


DOKUMENTY DLA STUDENTÓW

Poniżej dokumenty dla studentów do pobrania: 


WYNIKI REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem procesu rekrutacji szkół do projektu „PRAKTYCZE WYCHOWANIE FIZYCZNE – opracowanie i wdrożenie nowatorskiego Programu Praktyk Pedagogicznych na kierunku nauczycielskim Wychowanie Fizyczne na AWF w Krakowie”, informujemy, że do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane następujące placówki: 

 1. Szkoła Podstawa nr 95
 2. Szkoła Podstawowa nr 26
 3. Szkoła Podstawowa nr 47
 4. Szkoła Podstawowa nr 61
 5. Szkoła Podstawowa nr 89
 6. Szkoła Podstawowa nr 38
 7. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12
 8. Szkoła Podstawowa nr 114
 9. Szkoła Podstawowa nr 101
 10. Szkoła Podstawowa nr 86
 11. Szkoła Podstawowa nr 31
 12. Szkoła Podstawowa nr 43
 13. Szkoła Podstawowa nr 80
 14. Szkoła Podstawowa nr 155
 15. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98
 16. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144
 17. Szkoła Podstawowa nr 151
 18. Szkoła Podstawowa nr 64

 Powyższe szkoły zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie wraz ze zgłoszonymi przez nie nauczycielami.

Jednocześni informujemy, że obowiązkowe spotkanie z opiekunami odbędzie się dnia 16 września 2011 r. (piątek) o godz. 16.00 w budynku głównym w sali F.


TERMINY I MIEJSCE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
dokumenty będą przyjmowane w dniach 6 i 7 września w godzinach 8.30 - 15.30
pokój 313, pawilon I, 2 piętro
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie al. Jana Pawła II 78 31-571 Kraków